Saopštenja Vlade
Saopštenja ministarstava
Konferencije za novinare
Aktivnosti Vlade
Aktivnosti premijera
Intervju
Domaće teme

 

 
    Saopštenja ministarstava
27. maj 2004

Usvojen zaključak o daljim aktivnostima programa "Zelena Vinča"

Beograd, 1. mart 2004. godine - Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici održanoj 26. februara zaključke o daljim aktivnostima na realizaciji programa "Zelena Vinča" koje se odnose na demontažu nuklearnog reaktora RA i uklanjanje ozračenog goriva iz njega, koje bi trebalo da bude prebačeno u Rusku Federaciju na preradu i privremeno uskladištenje
dalje...

 


  Saopštenja ministarstava  

Kampanja MUP-a za bezbednije učešće traktora u saobraćaju

Beograd, 27. februar 2004. godine - Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije sprovodiće do 12. marta kampanju "Bezbednije učešće traktora u saobraćaju", koja ima za cilj smanjenje broja saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju traktori. Po završetku ove akcije, od 15. do 21. marta pripadnici saobraćajne policije pojačano će kontrolisati vozače traktora, motokultivatora i drugih poljoprivrednih mašina, kao i proveravati ispravnost i pravilnu upotrebu svetlosnih i svetlosno-signalnih uređaja na ovim vozilima


Prestaje sa radom Ministarstvo za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine

Beograd, 27. februar 2004. godine - Usvajanjem novog Zakona o ministarstvima 26. februara prestaje sa radom Ministarstvo za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine. Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine preuzeće zaposlena i postavljena lica koja obavljaju poslove iz delokruga ovog ministarstva u Ministarstvu za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine, odgovarajuće predmete, arhivu, opremu i sredstva za rad


Uskoro ugovori o naknadama za korišćenje mineralnih sirovina

Beograd, 26. februar 2004. godine - Ministarstvo rudarstva i energetike saopštilo je da namerava da sa kompanijama kojima je nadležni organ dodelio odobrenje za eksploataciju mineralnih sirovina u Srbiji potpiše ugovore o naknadi za njihovo korišćenje, što bi trebalo da rezultira budžetskim prihodom u ovoj godini u iznosu od približno milijardu dinara


U Dablinu održan skup posvećen borbi protiv side

Beograd, 26. februar 2004. godine - Predstavnici državne zajednice Srbija i Crna Gora i republika članica učestvovali su na ministarskoj konferenciji EU pod nazivom "Rušenje barijera - partnerstvo u borbi protiv HIV/AIDS u Evropi i centralnoj Aziji" koja je, u organizaciji Vlade Republike Irske, održana od 23. do 24. februara u Dablinu


Signalizacija na putevima po evropskim standardima

Beograd, 25. februar 2004. godine - Novi Pravilnik o saobraćajnim znakovima na putevima, koji je danas stupio na snagu, predstavlja prečišćeni tekst Pravilnika iz 1981. godine u koji su uneta nova rešenja u skladu sa evropskim standardima u domenu vertikalne i horizontalne signalizacije. U novom pravilniku usvojeni su i novi znakovi obaveštenja (turistička informaciona tabla, višenamenski objekat, naziv petlje,...) i detaljno je obrađeno polje svetlosnih saobraćajnih znakova.


Poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana do 15. marta

Beograd, 25. februar 2004. godine - Poreska uprava Republike Srbije pozvala je građane da ispune obavezu i do 15. marta predaju prijavu za godišnji porez na dohodak građana za 2003. godinu, saopštilo je danas Ministarstvo finansija i ekonomije Vlade Republike Srbije. Sva fizička lica koja su u prošloj godini ostvarila dohodak veći od 867.225 dinara obveznici su godišnjeg poreza na dohodak građana za 2003. godinu


Obezbediti dostojanstveno vođenje krivičnih postupaka

Beograd, 25. februar 2004. godine - Ministar pravde u Vladi Republike Srbije Vladan Batić uputio je danas otvoreno pismo predsedniku Vrhovnog suda Srbije Sonji Brkić, Republičkom javnom tužiocu Đorđu Ostojiću i predsedniku Advokatske komore Srbije Vladimiru Šešliji, u kome apeluje na njih da u skladu sa svojim nadležnostima doprinesu uspostavljanju reda i poštovanju dostojanstva svih učesnika u nekoliko izuzetno značajnih krivičnih postupaka koji su u toku


Isplata zarada preko tekućih računa

Beograd, 24. februar 2004. godine - Ministarstvo zdravlja Vlade Republike Srbije saopštilo je da će se isplata narednog ličnog dohotka radnicima zdravstvenih ustanova sa Kosova i Metohije koji se nalaze van područja pokrajine obavljati isključivo preko tekućih računa radnika, kao i da je zbog pojednostavljenja procedure potpisan ugovor sa Komercijalnom bankom, tako da će se isplata obavljati preko njihovih ekspozitura na teritoriji Republike Srbije


Isplata invalidnina počinje 25. februara

Beograd, 24. februar 2004. godine - Isplata osnovnih invalidskih primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine za januar 2004. godine za sve korisnike počeće sutra, 25. februara, saopštilo je Ministarstvo za socijalna pitanja Vlade Republike Srbije


 

Copyright © 2001 - 2004 Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: ooc@srbija.sr.gov.yu