Saopštenja Vlade
Saopštenja ministarstava
Konferencije za novinare
Aktivnosti Vlade
Aktivnosti premijera
Intervju
Domaće teme

 

 

Signalizacija na putevima po evropskim standardima

Beograd, 25. februar 2004. godine - Novi Pravilnik o saobraćajnim znakovima na putevima, koji je danas stupio na snagu, predstavlja prečišćeni tekst Pravilnika iz 1981. godine u koji su uneta nova rešenja u skladu sa evropskim standardima u domenu vertikalne i horizontalne signalizacije.

U domenu vertikalne signalizacije došlo je do izmene boja osnove pojedinih grupa saobraćajnih znakova. Izbačena je iz upotrebe žuta boja osnove saobraćajnih znakova i rezervisana je samo za znakove posebne namene, kao što je na primer privremena signalizacija prilikom izvođenja radova na putu. Na ovaj način, pojačava se učinak znakova posebne namene, koji je vrlo značajan, a s druge strane bela boja ima najjaču svetloodbojnost što nije beznačajno u pogledu uočljivosti.

Što se horizontalne saobraćajne signalizacije tiče, Evropska direktiva EN 1436 iz 2000. godine preporučuje svim zemljama da primenjuju belu boju sa određenim karakteristikama za označavanje stalne signalizacije, a žutu ili narandžastu samo kod privremene horizontalne signalizacije. Sva dosadašnja istraživanja retrorefleksije žute i bele boje u horizontalnoj signalizaciji ukazuju na to da bela boja daje bolje rezultate. (Projekat COST 331 "Requirements for Horizontal Road Markings" Evropske komisije).

U tom kontekstu, primena bele boje za označavanje stalne horizontalne saobraćajne signalizacije ima sledeće prednosti i karakteristike: označavanje kolovoza samo jednom bojom je jednostavnije, efikasnije i ekonomičinje; najveći broj evropskih zemalja koristi samo belu boju za označavanje kolovozne signalizacije; u svim okolnim zemljama, kroz koje prolazi Koridor 10, koristi se samo bela boja za trajnu horizontalnu signalizaciju.

U novom pravilniku usvojeni su i novi znakovi obaveštenja (turistička informaciona tabla, višenamenski objekat, naziv petlje,...) i detaljno je obrađeno polje svetlosnih saobraćajnih znakova. Prilikom izrade teksta ovog pravilnika ostvarena je saradnja sa Saobraćajnim fakultetom u Beogradu, Zavodom za standardizaciju Srbije i Crne Gore i Direkcijom za puteve Republike Srbije.Copyright © 2001 - 2004 Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: ooc@srbija.sr.gov.yu