Saopštenja Vlade
Saopštenja ministarstava
Konferencije za novinare
Aktivnosti Vlade
Aktivnosti premijera
Intervju
Domaće teme

 

 

U Dablinu održan skup posvećen borbi protiv side

Beograd, 26. februar 2004. godine - Predstavnici državne zajednice Srbija i Crna Gora i republika članica učestvovali su na ministarskoj konferenciji EU pod nazivom "Rušenje barijera - partnerstvo u borbi protiv HIV/AIDS u Evropi i centralnoj Aziji" koja je, u organizaciji Vlade Republike Irske, održana od 23. do 24. februara u Dablinu.

Na ovom skupu usvojena je "Dablinska deklaracija" koja treba da postane osnova za dogovor i odlučnije delovanje i borbu evropskih zemalja protiv side. U dokumentu je posebno ukazano na važnost odgovornosti lidera kako vlada evropskih zemalja, tako i nevladinog sektora, kao i potrebu njihove koordinirane aktivnosti u razvijanju strategije za prevenciju, lečenje i brigu o obolelima.

Deklaracija poklanja posebnu pažnju borbi protiv kršenja ljudskih prava obolelih od ove bolesti i kritičkom preispitivanju i unapređenju postojećih zakona koji se primenjuju u evropskim zemljama.

U delegaciji naše zemlje bili ministar zdravlja u Vladi Republike Crne Gore Miodrag Pavličić, zamenik ministra zdravlja u Vladi Republike Srbije doc. dr Dragomir Marisavljević i pomoćnik ministra zdravlja u Vladi Republike Srbije dr Zoran Maričić, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

Na konferenciji su, pored državnih delegacija, učestvovali i predstavnici međunarodnih organizacija i nevladinog sektora, ličnosti iz političkog i javnog života, kao i veliki broj mladih koji su poručili da u planiranju, sprovođenju i nadzoru aktivnosti usmerenih ka suzbijanju side mladi moraju imati važnu ulogu, jer su upravo oni najugroženija populaciona grupa.Copyright © 2001 - 2004 Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: ooc@srbija.sr.gov.yu