Saopštenja Vlade
Saopštenja ministarstava
Konferencije za novinare
Aktivnosti Vlade
Aktivnosti premijera
Intervju
Domaće teme

 

 

Uskoro ugovori o naknadama za korišćenje mineralnih sirovina

Beograd, 26. februar 2004. godine - Ministarstvo rudarstva i energetike saopštilo je da namerava da sa kompanijama kojima je nadležni organ dodelio odobrenje za eksploataciju mineralnih sirovina u Srbiji potpiše ugovore o naknadi za njihovo korišćenje, što bi trebalo da rezultira budžetskim prihodom u ovoj godini u iznosu od približno milijardu dinara.

Ministarstvo je na adrese približno 120 kompanija koje se bave ovim poslom uputilo dopise u kojima se zahteva da dostave podatake koji bi trebalo da budu iskorišćeni za pripremu ugovora o naknadi za korišćenje mineralnih sirovina, a koje bi kompanije trebalo da upute u roku od deset dana od dana prijema dopisa. Posle obrade i sistematizacije dobijenih informacija, uslediće potpisivanje pojedinačnih ugovora o naknadi za korišćenje mineralnih sirovina, kojima će biti definisani način njihovog obračuna i dinamika uplata.

Stupanje na snagu potpisanih ugovora omogućiće domaćim i stranim kompanijama, investitorima, državnoj upravi i lokalnim samoupravama da precizno planiraju protok novčanih sredstava vezanih za eksploataciju rudnog bogatstva. Zakonom je predviđeno da se četiri petine sredstava prikupljenih od ove naknade sliva u državni, a jedna petina u budžet lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi eksploataciono polje. Trajno rešenje za naplatu naknade za korišćenje prirodnih bogatstava u ovom sektoru biće ponuđeno novim zakonom o rudarstvu, čiji je nacrt Ministartvo već pripremilo.Copyright © 2001 - 2004 Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: ooc@srbija.sr.gov.yu