Saopštenja Vlade
Saopštenja ministarstava
Konferencije za novinare
Aktivnosti Vlade
Aktivnosti premijera
Intervju
Domaće teme

 

 

Prestaje sa radom Ministarstvo za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine

Beograd, 27. februar 2004. godine - Usvajanjem novog Zakona o ministarstvima 26. februara prestaje sa radom Ministarstvo za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine. Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine preuzeće zaposlena i postavljena lica koja obavljaju poslove iz delokruga ovog ministarstva u Ministarstvu za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine, odgovarajuće predmete, arhivu, opremu i sredstva za rad, saopštilo je danas Ministarstvo za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine.

U saopštenju se navodi da će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede preuzeti zaposlena i postavljena lica koja obavljaju poslove iz delokruga ovog ministarstva u Upravi za šume u sastavu Ministarstva za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine.

Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj nastavlja rad u skladu sa delokrugom utvrđenim zakonom kao Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine. U okviru ovog ministarstva osnovana je Uprava za zaštitu životne sredine kao organ uprave u sastavu Ministarstva nauke i zaštite životne sredine.

U okviru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede osnovana je Uprava za šume kao organ uprave u sastavu ministarstva.

Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS".

Pre usvajanja Zakona o ministarstvima u Skupštini, ministar za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine u Vladi Republike Srbije Anđelka Mihajlov uputila je pismo mandataru i narodnom poslaniku Vojislavu Koštunici, kao i šefovima poslaničkih grupa, predsedniku Odbora za životnu sredinu i predsednicima političkih stranaka, dodaje se u saopštenju.


Copyright © 2001 - 2004 Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: ooc@srbija.sr.gov.yu