Saopštenja Vlade
Saopštenja ministarstava
Konferencije za novinare
Aktivnosti Vlade
Aktivnosti premijera
Intervju
Domaće teme

 

 

Isplata zarada preko tekućih računa

Beograd, 24. februar 2004. godine - Ministarstvo zdravlja Vlade Republike Srbije saopštilo je da će se isplata narednog ličnog dohotka radnicima zdravstvenih ustanova sa Kosova i Metohije koji se nalaze van područja pokrajine obavljati isključivo preko tekućih računa radnika, kao i da je zbog pojednostavljenja procedure potpisan ugovor sa Komercijalnom bankom, tako da će se isplata obavljati preko njihovih ekspozitura na teritoriji Republike Srbije.

Obaveza svakog radnika je da se od 26. februara lično javi najbližoj ekspozituri Komercijalne banke, a raseljena lica koja se nalaze na teritoriji Crne Gore najbližoj ekspozituri na teritoriji Republike Srbije, navodi se u saopštenju.

Svaki radnik treba da ponese ličnu kartu, a žene koje se na platnim spiskovima vode pod devojačkim prezimenom treba da prilože izvod iz matične knjige venčanih, ističe se u saopštenju i dodaje da izbegla lica sa područja Bosne i Hercegovine i Hrvatske treba da ponesu izbegličku legitimaciju.

U saopštenju se precizira da bi najbliži srodnici kidnapovanih lica trebalo da se jave matičnoj zdravstvenoj ustanovi radi dobijanja instrukcija o postupku.


Copyright © 2001 - 2004 Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: ooc@srbija.sr.gov.yu