Saopštenja Vlade
Saopštenja ministarstava
Konferencije za novinare
Aktivnosti Vlade
Aktivnosti premijera
Intervju
Domaće teme

 

 

Usvojen zaključak o daljim aktivnostima programa "Zelena Vinča"

Beograd, 1. mart 2004. godine - Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici održanoj 26. februara zaključke o daljim aktivnostima na realizaciji programa "Zelena Vinča" koje se odnose na demontažu nuklearnog reaktora RA i uklanjanje ozračenog goriva iz njega, koje bi trebalo da bude prebačeno u Rusku Federaciju na preradu i privremeno uskladištenje.

Vlada Srbije zadužila je Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj da, u saradnji sa nadležnim organizacijama Republike Srbije i Institutom "Vinča", preduzme sve potrebne mere kako bi se ozračeno gorivo iz Instituta prebacilo u Rusiju, kao i da obezbedi demontiranje postrojenja RA u skladu sa budućim aktivnostima vezanim za trajno skladištenje nisko i srednje radioaktivnog otpada privremeno smeštenog u ovom institutu.

Ovo ministarstvo saopštilo je da je istraživački nuklearni reaktor RA prestao sa radom pre 20 godina i da je u njegovoj unutrašnjosti, kao i u adekvatnom odlagalištu unutar Instituta, trenutno smešteno nuklearno gorivo korišćeno tokom eksploatacije reaktora. Ono bi trebalo da bude izmešteno u zemlju porekla u naredne dve godine, a postrojenje reaktora demontirano tokom u narednih 12 do 15 godina, kako bi se omogućilo korišćenje zgrade u kojoj se reaktor nalazi i prateće infrastrukture u neke druge namene.

U saopštenju se navodi da su ove aktivnosti, koje su u skladu sa svim preporukama i inicijativama Međunarodne agencije za atomsku energiju Ujedinjenih nacija, kao i sa obavezama koje je Srbija prihvatila na osnovu članstva u ovoj organizaciji, sastavni deo procesa započetog 2002. godine, kada je sveže nuklearno gorivo ovog reaktora prebačeno u Rusiju na redukciju stepena obogaćenja.

Ministarstvo ističe da su ove mere izraz trajne orijentacije naše zemlje ka primeni nuklearne energije u miroljubive svrhe, kao i da će Srbija na taj način biti korak bliže opštoj bezbednosti u uslovima globalne borbe protiv terorizma.Copyright © 2001 - 2004 Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: ooc@srbija.sr.gov.yu