A P E L
 
 

Spiskovi nestalih
Žrtve albanskog terorizma na Kosovu i Metohiji (ubijena, oteta i nestala lica, januar 1998 - novembar 2001)
(Komitet za prikupljanje podataka o izvršenim zločinima protiv čovečnosti i međunarodnog prava - priredio sudija Ilija Simić sa saradnicima Komiteta)
Udruženje kidnapovanih i nestalih Srba sa Kosova i Metohije
Fond za humanitarno pravo
Mreža porodičnih vesti Međunarodnog komiteta Crvenog krsta

 

 


Ova internet stranica, u skladu sa politikom Vlade Republike Srbije želi da na svaki način pomogne u otkrivanju istine o dobu ratova i zločinstava koje je iza nas. Koliko smo zainteresovani da se suočimo sa zločinima koji je prethodni režim vršio tajno, a u naše ime, toliko nas i još više zanima da otkrijemo sve što se dogođalo i događa na Kosovu sa srpskim i ostalim nealbanskim življem koje je uprkos Rezoluciji 1244 i prisustvu KFORA i UNMIK-a u velikoj meri ostalo nezaštićeno i obespravljeno. Dugački i opominjući spiskovi nestalih na ovom području vapiju za istinom - ako su živi neke se kaže gde su, a ako ih nema neka se to strašno breme neizvesnosti za njihove najbliže prekine.

Vlada Republike Srbije upućuje


APEL

Pomozite da se otkrije istina o nestalim na Kosovu ! Možda baš Vi možete dati dragocenu informaciju o sudbini onih koji se vode kao nestali ! Ako ste prisustvovali, čuli, načuli ili imate bilo kakav materijalni dokaz, ili trag o nestalima na Kosovu molimo Vas da nas obavestite na sledeću adresu:

istina@srbija.sr.gov.yu


Copyright © Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: oomr@srbija.sr.gov.yu