Saopštenja Vlade
Saopštenja ministarstava
Konferencije za novinare
Aktivnosti Vlade
Aktivnosti premijera
Intervju
Domaće teme

 

 

Žrtve albanskog terorizma na Kosovu i Metohiji (Ubijena, oteta i nestala lica, januar 1998 - novembar 2001)

(Komitet za prikupljanje podataka o izvršenim zločinima protiv čovečnosti i međunarodnog prava-priredio sudija Ilija Simić sa saradnicima Komiteta)

Spisak žrtava albanskog terorizma na Kosovu i Metohiji predstavlja izbor iz dokumentacije Komiteta za prikupljanje podataka o izvršenim zločinima protiv čovečnosti i međunarodnog prava koji su se desili na Kosovu i Metohiji u periodu od januara 1998.godine do novembra 2001.godine. Obimna dokumentacija je prikupljena od strane Komiteta, a nju čine izjave svedoka i bližnjih ubijenih i nestalih osoba, sudska, sudsko-medicinska, foto i video-dokumentacija , kao i podaci prikupljeni od strane drugih organa i organizacija: MUP-a Republike Srbije, Vojske Jugoslavije, Udruženje porodica nestalih i kidnapovanih Srba sa Kosova i Metohije, Crvenog krsta Jugoslavije i Srpske pravoslavne crkve.

Podaci koji su ovde izneti, ne mogu se smatrati ni potpunim ni konačnim jer je poseban problem Komitetu u radu na prikupljanju dokumentacije predstavljala okolnost otežanog uspostavljanja kontakta sa mnogim stanovnicima nealbanske nacionalnosti koji su ostali na teritoriji Kosova i Metohije posle dolaska međunarodnih snaga 10.juna 1999.godine, kao i činjenica da je deo dokumentacije MUP-a i pravosudnih organa nestao u toku NATO bombardovanja SRJ. Postoji i jedan broj građana Kosova i Metohije koji su u očaju usled teških tragedija koje su doživeli, izgubili svaku nadu da ima smisla očekivati pomoć od strane državnih organa i odlučili da ne prijave nestanak svojih bližnjih.

Žrtve albanskog terorizma na Kosovu i Metohiji
(Ubijena, oteta i nestala lica, januar 1998 - novembar 2001)

 

Žrtve
Ubijeni građani
Oteti i nestali građani
Ukupno

01.01.1998-

10.06.1999.

11.06.1999.-

01.11.2001.

01.01.1998-

10.06.1999.

11.06.1999.-

01.11.2001.

Srbi i Crnogorci - civili
87
709
155
1002
1953
Albanci - civili
230
67
64
/
361
Ostale nacionalnosti - civili
18
71
25
152
266
Pripadnici VJ
351
/
30
/
381
Pripadnici MUP-a
230
/
13
/
243
Neidentifikovane žrtve
72
/
/
/
72
 
988
847
287
1154
3276
 
1835
1441Copyright © 2001 - 2004 Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: ooc@srbija.sr.gov.yu