Saopštenja Vlade
Saopštenja ministarstava
Konferencije za novinare
Aktivnosti Vlade
Aktivnosti premijera
Intervju
Domaće teme

 

 

Konkurs za "Javnu tajnu"

Beograd, 3. mart 2004. godine - REX - Kulturni centar B92 i Resurs Centar Beograd raspisali su konkurs za umetničke projekte na temu "Javna tajna", saopštio je taj kulturni centar.

U razmatranje će biti uzeti projekti u čiju su realizaciju uključeni mladi uzrasta od 14 do 24 godine, koji se u okviru zadate teme bave aktuelnim društvenim problemima.

Potrebno je, takođe, da projekti doprinose razvoju kreativnog odnosa prema stvarnosti i usmeravaju učesnike projekta ka prevazilaženju socijalne i kulturne dezorijentacije, da se oslanjanjaju na savremenu umetničku praksu i koriste nova tehnološka dostignućai da se mogu realizovati u prostoru REX-a i na teritoriji Beograda.

Projekte mogu predlagati pojedinci i timovi, koji mogu biti formirani ili poticati iz lokalne zajednice, institucije i umetničke grupe. Neće se uzimati u obzir radovi koji propagiraju nacionalizam, rasizam i ksenofobiju.

Konkurs je otvoren do 10. aprila, detaljnije informacije mogu se dobiti na veb sajtu: www.rex.b92.net/rc/konkurs04 i na telefon REX-a: 3284 534.

Realizaciju konkursa omogućili su Evropska kulturna fondacija i Helsinški odbor za ljudska prava.Copyright © 2001 - 2004 Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: ooc@srbija.sr.gov.yu