Saopštenja Vlade
Saopštenja ministarstava
Konferencije za novinare
Aktivnosti Vlade
Aktivnosti premijera
Intervju
Domaće teme

 

 

Koalicija Povratak predala UNMIK-u primedbe na plan za dostizanje standarda u pokrajini

Priština, 1. mart 2004. godine - Koalicija Povratak predala je, u petak 27. februara, UNMIK-u primedbe na plan za sprovođenje standarda na Kosovu, koje se odnose na pojašnjavanje i anuliranje loših rešenja postavljenih u finalnom dokumentu "Standardi za Kosovo", prenosi agencija Beta.

Predstavnici Koalicije Povratak ocenili su da dokument "Standardi za Kosovo" nedovoljno jasno definiše vezu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN, pravo na bezuslovni povratak svih izbeglih i raseljenih lica i relativizuje posebna prava zajednica, koja su po njihovoj oceni na znatno nižem nivou od onog sadržanog u Ustavnom okviru za Kosovo i Metohiju.

Prema oceni srpskih poslanika u kosovskoj Skupštini dokument "Standardi za Kosovo" ni na koji način ne tretira pitanje regulisanja statusa javnih i komercijalnih dugova, ne predviđa mehanizme zaštite prava vlasnika u procesu privatizacije preduzeća i ne pruža garanciju za suštinsku transformaciju Kosovskog zaštitnog korpusa (KZK).

Pored toga, svi postojeći standardi ne postavljaju jasan nivo dostignutosti koji bi mogao biti meren i na osnovu čega bi se mogla oceniti njihova ispunjenost, navodi se u primedbama Koalicije Povratak.

UNMIK i Vlada Kosova su radni plan za operacionalizaciju standarda uputili na razmatranje u sedište UN i Kontakt grupi, a posle njihovih komentara i primedbi političkih predstavnika kosovskih Srba, biće izrađena finalna verzija plana.


Copyright © 2001 - 2004 Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: ooc@srbija.sr.gov.yu