Saopštenja Vlade
Saopštenja ministarstava
Konferencije za novinare
Aktivnosti Vlade
Aktivnosti premijera
Intervju
Domaće teme

 

 

Otvoreni za saradnju sa Savetom za borbu protiv korupcije

Beograd, 24. februar 2004. godine - Ministarstvo za privredu i privatizaciju i Agencija za privatizaciju saopštili su da su, kao i do sada, otvoreni za svaku vrstu komunikacije i saradnje sa Savetom za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije, jer smatraju da je privatizacija ključni proces u tranziciji zemlje ka modernom društvu i tržišnoj privredi i svaka sumnja u proces privatizacije predstavlja sumnju u čitav tok ekonomskih reformi.

Ministarstvo i Agencija dosledno ispunjavanju preuzete obaveze dogovorene na zajedničkom sastanku sa Savetom za borbu protiv korupcije koji je uz prisustvo medija održan 23. januara ove godine. Predstavke koje Savet upućuje Ministarstvu i Agenciji, stručni timovi u dogovorenom roku od 15 dana analiziraju i dostavljaju Savetu odgovor na svaku predstavku uz prateću dokumentaciju.

Ministarstvo za privredu i privatizaciju i Agencija za privatizaciju i dalje su spremni za otvorenu diskusiju, a ako ima potrebe i za organizovanje novog javnog sastanka, o daljim predlozima i savetima kako da se još više zaštiti proces privatizacije i time ukloni mogućnost za eventualnu korupciju u samom procesu ili kod učesnika u privatizaciji.

Savet za borbu protiv korupcije izneo je na današnoj konferenciji za novinare da stečajni postupak nad preduzećem "Sartid" iz Smedereva nije sprovoden u skladu sa važećim propisima i izrazio sumnju da je u tom postupku bilo elemenata korupcije.Copyright © 2001 - 2004 Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: ooc@srbija.sr.gov.yu