Saopštenja Vlade
Saopštenja ministarstava
Konferencije za novinare
Aktivnosti Vlade
Aktivnosti premijera
Intervju
Domaće teme

 

 

Predstavljen časopis "Finansije"

Beograd, 24. februar 2004. godine - Ministarstvo finansija i ekonomije Vlade Republike Srbije predstavilo je danas prvi broj časopisa "Finansije" koji je izašao od kada je ovo ministarstvo zaduženo za njegovo izdavanje. Ovaj časopis za teoriju i praksu finansija namenjen je stručnoj javnosti i bavi se svim poljima finansija, kao što su makroekonomija, javne finansije, finansijski sistem, poslovne finansije i računovodstvo, obrađenim sa ekonomskog i pravnog stanovišta.

Prvi broj časopisa "Finansije" izašao je 26. januara 1946. godine. Od 1. maja 1949. godine osnivač ovog časopisa bilo je tadašnje Savezno ministarstvo finansija, dok je na osnovu Sporazuma o prenosu osnivačkih prava, Ministarstvo finansija i ekonomije Vlade Republike Srbije od 1. januara 2003. godine preuzelo prava osnivača i izdavača od Ministarstva finansija SR Jugoslavije.

Ministar finansija i ekonomije Božidar Đelić rekao je na današnjoj konferenciji za novinare da je, pored objavljivanja tema iz svih oblasti finansija, cilj koji treba da bude ostvaren izlaženjem ovog časopisa i spajanje teorije i prakse. Prema njegovim rečima, na tržištu Srbije trenutno postoji intelektualna praznina - ima veoma malo publikovanih teorijskih radova u oblasti ekonomije i prava, kao i dubljih analiza koje bi mogle da spoje zdravu teoriju sa formiranjem ekonomske politike u realnosti.

On je objasnio da bi kroz radove koji će biti objavljivani u ovom časopisu, domaći i strani stručnjaci iz raznih oblasti ekonomije i prava trebalo da daju komentar na ekonomsku politiku koja se vodi u zemlji, kao i predloge šta je neophodno preduzeti u toj oblasti.

Đelić je naveo da je jedan od ciljeva i to da se radovi istaknutih domaćih stručnjaka objavljuju na engleskom jeziku u zemljama jugoistočne Evrope i šire, kao i da se radovi stranih eksperata predstave domaćoj publici, što je postignuto i u danas predstavljenom izdanju ovog časopisa, u kome o sistemu penzionih fondova u svetu i njihovoj reformi govori Džin Teš, koja radi u američkom ministarstvu finansija.

Ministar je naglasio da časopis "Finansije" ne treba da bude "glasnogovornik dnevne politike ili određene političke opcije", zbog čega je veoma važno da njegov uređivački kadar čine ljudi od integriteta. On je dodao da je Ministarstvo finansija zaduženo za finansiranje honorara stručnjaka koji pišu za časopis, kao i za njegov plasman u inostranstvu.

Glavni i odgovorni urednik "Finansija" je predstavnik Svetske banke u Ukrajini prof. dr Dušan Vujović, a njegov zamenik je prof. dr Dejan Popović.Copyright © 2001 - 2004 Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: ooc@srbija.sr.gov.yu