Saopštenja Vlade
Saopštenja ministarstava
Konferencije za novinare
Aktivnosti Vlade
Aktivnosti premijera
Intervju
Domaće teme

 

 

Potvrđeni nalazi Vlade Srbije o poslovanju Nacionalne štedionice

Beograd, 19. februar 2004. godine - Ministar za finansije i ekonomiju Božidar Đelić izjavio je danas da su izveštaji Narodne banke Srbije, Uprave za sprečavanje pranja novca i Ministarstva finansija i ekonomije potvrdili nalaze Vlade Republike Srbije navedene u Informaciji o poslovanju Nacionalne štedionice (NŠ), da su većinski vlasnici NŠ firme koje kontrolišu "off šor" kompanije, da je reč o povezanim licima i da dokapitalizacija nije dovela do realnog povećanja potencijala NŠ.

Prema njegovim rečima, prve procene pokazuju da i bez mogućih poništenja prethodnih dokapitalizacija i dodatnih novčanih tokova, država treba da ima bar 65 odsto kapitala u Nacionalnoj štedionici i to kroz vrednovanje nekretnina, opreme, finansiranje radne snage, ekskluzivnog posla isplate stare devizne štednje i imena - "Nacionalna štedionica", koje asocira na instituciju iza koje stoji država.

On je istakao da su u potpunosti potvrđene i finansijska šema koju je Ministarstvo predstavilo u decembru prošle godine i međusobne veze akcionara NŠ, koje pokazuju da su većinski vlasnici ove finansijske institucije off-šor firme koje kontrolišu dve ili tri osobe.

Đelić je rekao i da su firme "Pima" i "Skadra" postale akcionari Nacionalne štedionice tako što su odustale od izvoza kukuruza. Kompletna informacija o tome, kao i drugi detalji o poslovanju NŠ nalaze se u prezentaciji koju je Ministarstvo finansija i ekonomije predstavilo na današnjoj konferenciji za novinare. Više podataka o poslovanju Nacionalne štedionice, kao i prateća dokumenta, biće postavljeni sutra na Internet sajtu Ministarstva finansija.

Ministar je objasnio da je na osnovu jednog od pitanja Vlade Srbije, u zaključcima usvojenim na sednici održanoj 29. januara ove godine, ustanovljeno da depozit Narodne banke Srbije u "Euroaksis banci" iz Moskve nije korišćen namenski. Među namenama depozita pominju se struja (20 miliona dolara) i nafta (10 miliona dolara), što nije služilo ni Elektroprivredi Srbije (EPS) ni Naftnoj industriji Srbije (NIS), a jedini dobavljač energenata koji ima odnose sa "Euroaksis bankom" je Energy Financing Team (EFT), koga vode akcionari Nacionalne štedionice.

Zamenik ministra rudarstva i energetike Nikola Nikolić rekao je da je Vlada Srbije danas smenila Ljubomira Gerića sa mesta generalnog direktora EPS-a zbog nezakonitog deponovanja energije upravo od kompanije EFT, loše poslovne odluke oko uvoza (83 odsto uvoza ugovoreno je sa EFT-om), neravnopravnog tretmana partnera u korist EFT-a, kao i zbog lošeg upravljanja poslovanjem EPS-a.

On je naveo da su razlozi za smenu Gerića i potpuno ignorisanje svih napora resornog Ministarstva da se poslovanje EPS-a uskladi sa važećim zakonima i učini transparentnijim i ekonomičnijim za građane, kao i niz neobjašnjivo loših poslovnih odluka. Nikolić je rekao da će novog generalnog direktora EPS-a postaviti nova vlada Srbije, a funkciju vršioca dužnosti do tada će obavljati sadašnji zamenik generalnog direktora Dragojlo Bažalac.

Ministarstvo rudarstva i energetike zatražilo je u martu prošle godine od EPS-a da dostavi detaljnu dokumentaciju o svim ugovorima o saradnji sa kompanijom Energy Financing Team (EFT), a u avgustu prošle godine Ministarstvo je u Izveštaju o poslovanju JP Elektroprivreda Srbije sa kompanijama Energy Financing Team (EFT) zaključilo da su pojedini ugovori bili štetni po EPS.Copyright © 2001 - 2004 Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: ooc@srbija.sr.gov.yu