Saopštenja Vlade
Saopštenja ministarstava
Konferencije za novinare
Aktivnosti Vlade
Aktivnosti premijera
Intervju
Domaće teme

 

 

Otpis duga za 124 preduzeća radi brže privatizacije

Pre početka današnje sednice Vlade

Beograd, 5. februar 2004. godine - Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici, u cilju stvaranja uslova za bržu i efikasniju privatizaciju, Odluku o otpisu i odlaganju plaćanja dospelih obaveza po osnovu javnih prihoda, kojom se za 124 preduzeća u Srbiji poreske obaveze zaključno sa stanjem na dan 31. decembra 2003. godine otpisuju u iznosu od 50 odsto. Izmirivanje preostalog duga odlaže se na 12 meseci, a kamate na utvrđene rate reprograma utvrđuju se po članu 76. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Preduzeća na koja se odnosi ova odluka su:

  • sva preduzeća na listi za restrukturiranje

  • deo preduzeća sa tenderske privatizacije koja su imala neuspešne tendere ili kod kojih se po oceni Agencije za privatizaciju ne bi mogla izvršiti uspešna tenderska privatizacija bez predloženih mera

  • deo preduzeća sa aukcijske privatizacije koja su imala dve ili više neuspešnih aukcija ili kod kojih se po oceni Agencije za privatizaciju ne bi mogla izvršiti uspešna aukcijska privatizacija bez predloženih mera

  • preduzeća kod kojih je država došla u posed većinskog paketa akcija putem konverzije obaveza dospelih do 31. decembra 2001. godine, a gde bi predložene mere omogućile nesmetano poslovanje i dalju privatizaciju, odnosno uspešnu prodaju državnog paketa akcija

  • preduzeća u nadležnosti Akcijskog fonda kod kojih bi predložene mere poboljšale mogućnost uspešne prodaje paketa akcija Akcijskog fonda i Fonda PIO

Vlade Republike Srbije je na današnjoj sednici razrešila Slobodanku Despotović sa dužnosti direktora Direkcije za imovinu Republike Srbije.


Copyright © 2001 - 2004 Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: ooc@srbija.sr.gov.yu