Saopštenja Vlade
Saopštenja ministarstava
Konferencije za novinare
Aktivnosti Vlade
Aktivnosti premijera
Intervju
Domaće teme

 

 

Vlada razmotrila izveštaj o osnivanju i poslovanju Nacionalne štedionice

Beograd, 29. januar 2004. godine - Vlada Republike Srbije razmatrala je na današnjoj sednici informacije Republičkog javnog pravobranilaštva, Ministarstva finansija i ekonomije i Narodne banke Srbije u vezi sa osnivanjem i poslovanjem Nacionalne štedionice i usvojila sledeće zaključke:

  • Guverner tadašnje Narodne banke Jugoslavije Mlađan Dinkić je, prilikom potpisivanja Sporazuma o preuzimanju poslovnog prostora, opreme i zaposlenih od 28. oktobra 2002. godine i aneksa ovog sporazuma sa Nacionalnom štedionicom, postupio suprotno zakonskim propisima o raspolaganju nepokretnom imovinom, jer je njom raspolagao bez obaveznog pribavljanja mišljenja nadležnog javnog pravobranilaštva i direkcije za imovinu, čime je načinjena šteta državi.

  • Nacionalna štedionica ima povlašćen položaj u procesu isplate stare devizne štednje, do koga je došla bez nadmetanja i konkurencije, po preporuci guvernera Mlađana Dinkića početkom 2002. godine.

  • Radi konačnog utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa osnivanjem, poslovanjem i vlasništvom u Nacionalnoj štedionici, Vlada Srbije je naložila nadležnim ministarstvima i institucijama da u najkraćem mogućem roku, u okviru svojih nadležnosti:
  1. Ispitaju ko je odlučivao o krugu osnivača ove banke i zašto je Republika Srbija isključena iz tog procesa;

  2. Provere da li je osnivanje i upravljanje Nacionalnom štedionicom vođeno iz same tadašnje Narodne banke Jugoslavije;

  3. Utvrde zašto državni posao isplate stare devizne štednje nije poveren drugoj državnoj instituciji, kao na primer Poštanskoj štedionici, koja je potpuno u državnom vlasništvu i raspolaže adekvatnom mrežom ekspozitura za obavljanje ovog posla;

  4. Provere da li je depozit Narodne banke Jugoslavije u "Veksim", sadašnjoj "Euroaksis banci", korišćen za potrebe uvoza energenata preko firmi čiji su vlasnici sadašnji akcionari Nacionalne štedionice;

  5. Provere da li su, kako i u kom iznosu u Nacionalnoj štedionici deponovana sredstva Narodne banke Jugoslavije;

  6. Ustanove ko stoji iza of-šor firmi sa britanskih Devičanskih ostrva, Svetog Vinsenta i Grenadina i iz Austrije i da li su njihovi vlasnici odnosno rukovodioci povezana lica;

  7. Utvrde ko je pokušao da u Nacionalnu štedionicu uvede strateškog partnera iz inostranstva, bez znanja i prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije.Copyright © 2001 - 2004 Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: ooc@srbija.sr.gov.yu