Saopštenja Vlade
Saopštenja ministarstava
Konferencije za novinare
Aktivnosti Vlade
Aktivnosti premijera
Intervju
Domaće teme

 

 

SCG danas potpisuje Konvenciju UN za borbu protiv korupcije

Beograd, 9. decembar 2003. godine - Srbija i Crna Gora, zahvaljujući rezultatima dosadašnjih aktivnosti u borbi protiv korupcije i spremnosti da se bori za vladavinu prava, potpisaće danas u Meksiku Konvenciju Ujedinjenih nacija za borbu protiv korupcije, u čijoj je izradi učestvovala tokom prethodne tri godine, saopštilo je Ministarstvo finansija i ekonomije Vlade Republike Srbije.

Generalna skupština UN jednoglasno je usvojila ovu konvenciju 31. oktobra ove godine i danas je prvi dan njenog potpisivanja. Ovaj dokument će u ime državne zajednice potpisati ambasador Srbije i Crne Gore u Meksiku Vesna Pešić. Generalna skupština UN proglasila je 9. decembar za Međunarodni antikorupcijski dan, a Srbija i Crna Gora obeležava ovaj dan prihvatanjem najviših međunarodnih standarda za borbu protiv korupcije.

Ministarstvo finansija i ekonomije tim povodom naglašava svoju rešenost i posvećenost borbi protiv korupcije, unapređenju međunarodne saradnje, primeni najviših standarda i promovisanju poštenja i odgovornosti.

Državna zajednica potpisivanjem ovog dokumenta preuzima i brojne obaveze, pre svega da će doneti propise koji će omogućiti pristup informacijama od javnog značaja, utvrditi principe ponašanja javnih službenika, sprečiti sukobe javnog i privatnog interesa i uspostaviti specijalizovano telo za borbu protiv korupcije.

U saopštenju se podseća na to da je Ministarstvo finansija i ekonomije uradilo Nacrt zakona o sprečavanju sukoba interesa i Nacrt zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, koji su dobili najviše ocene međunarodnih institucija i izražava uverenje da će usvajanje ovih zakona biti jedan od prioriteta u 2004. godini.

Jedan deo odredaba konvencije koju će Srbija i Crna Gora danas potpisati već je usvojen u zakonodavstvu Srbije. To se, pre svega, odnosi na uređivanje finansiranja političkih stranaka i izbornih kampanja, javne nabavke, budžetsku proceduru i upravljanje javnim fondovima. Po oceni stručnjaka, ovi zakoni su u potpunosti u skladu sa međunarodnim preporukama i spadaju u red najboljih u ovom domenu.

Ministarstvo podseća na to da je Srbija, u okviru svojih međunarodnih aktivnosti, u oktobru 2001. godine pristupila Antikorupcijskoj inicijativi Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope (Stability Pact Anti-corruption Initiative - SPAI), i da se u julu 2003. godine aktivno uključila u rad specijalizovane institucije Saveta Evrope za borbu protiv korupcije - Grupe država za borbu protiv korupcije (Group of States Against Corruption - GRECO).

Današnje pristupanje Konvenciji Ujedinjenih nacija predstavlja važan korak u borbi protiv korupcije, ističe se u saopštenju.


Copyright © 2001 - 2004 Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: ooc@srbija.sr.gov.yu