Saopštenja Vlade
Saopštenja ministarstava
Konferencije za novinare
Aktivnosti Vlade
Aktivnosti premijera
Intervju
Domaće teme

 

 

Izlaganje dr Nebojše Čovića, predsednika Koordinacionog tela za opstine Preševo, Bujanovac i Medveđa

Bujanovac, 07. mart 2003

Poštovane dame i gospodo,

Situacija u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa nije ni blizu onoj od pre dve godine. Ostvareni su značajni rezultati na uspostavljanju mira i multietničkih institucija.

Međunarodna zajednica je od početka krize na jugu centralne Srbije uporno radila sa Koordinacionim telom (KT) savezne i republičke vlade, liderom albanske nacionalne zajednice i gradonačelnikom Preševa, gospodinom Halimijem, u cilju rešenja krize i stavljanja pod kontrolu opasne situacije.

Zahvaljujući velikim zajedničkim naporima ostvareni su sledeći rezultati:

 1. Relaksacija kopnene zone bezbednosti (KZB) i vazdušne zone bezbednosti (VBZ);
 2. Okončanje oružanih sukoba, uspostavljanje mira, demilitarizacija i raspuštanje OVPMB;
 3. Zakon o amnestiji za bivše pripadnike OVPMB;
 4. Po uspostavljanju mira značajno smanjenje pripadnika Združenih snaga bezbednosti (ZSB);
 5. Povratak interno raseljenih lica (IRL) u Kopnenu zonu bezbednosti;
 6. Multietnicka policija;
 7. Opremanje i reforme u radio Bujanovcu, kao i opremanje Radio Preševa;
 8. Zakon o zaštiti nacionalnih manjina i ljudskim pravima;
 9. Zakon o lokalnoj samoupravi;
 10. Uspostavljanje radne grupe za povratak IRL u opštini Medveđa, a u cilju organizovanog povratka;
 11. Popis stanovništva;
 12. Odluke o ukidanju starih saziva skupština opština u Preševu, Bujanovcu i Medveđi;
 13. Uvođenje privremenih multietničkih većina u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa, u cilju upravljanja navedenim opštinama i priprema za fer predizbornu kampanju;
 14. Uvođenje multietničkih izbornih komisija za lokalne izbore u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa;
 15. Kontrola i ažuriranje biračkih spiskova;
 16. Raspisivanje lokalnih izbora u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa;
 17. Održavanje, praćenje i kontrola lokalnih izbora u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa;
 18. Konstituisanje multietničkih Skupština opština Preševo, Bujanovac i Medveđa;
 19. Konstituisanje multietničkih opštinskih veća u Preševu, Bujanovcu i Medveđi;
 20. Formiranje radnih grupa u cilju omogućavanja reintegracije albanske nacionalne zajednice i državne strukture republike Srbije i Državne zajednice Srbija i Crna Gora: pravosuđe, obrazovanje i politički sistem.

  Njihov rad rezultirao je:

  1. postavljanjem novog zamenika javnog tužioca u Preševu;
  2. raspisivanjem konkursa za zamenika javnog tižioca u Bujanovcu;
  3. dobijanjem saglasnosti 4. marta 2003. godine Ministarstva pravde za otvaranje konkursa za pripravnike i stručne saradnike u okružnim, opštinskim i prekršajnim sudovima kao i u tužilaštvima. Zvanično raspisivanje konkursa se očekuje ubrzo, u roku od 8-10 dana zbog zakonske procedure;
  4. raspisivanje konkursa za prateće osoblje u sudovima koje bi obezbedilo dvojezičnost postupka, koji bi trebao da bude objavljen uskoro. Posle dodatnih konsultacija usaglašeno je da je potrebno proširiti broj osoblja koje bi obezbedilo dvojezičnost postupka;
  5. raspisivanje konkursa za formiraje školskih odbora u osnovnim i srednjim školama u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa;

 21. Finansijska pomoc savezne i republičke vlade preko KT za razvoj opština Preševo, Bujanovac i Medveđa.

Mirovni proces je uz stalnu primenu mera za vraćanje međunacionalnog poverenja išao ulaznom linijom i pored određenih poteškoća koje su se pojavile. Međutim, pored mira dostignut je još jedan od najvažnijih ciljeva kroz demokratski izabrane multietničke lokalne vlasti u Preševu, Bujanovcu i Medveđi.

Očekivali smo i očekujemo da se ostvarivanjem svih navedenih rezultata omogući dugoročna stabilnost na jugu centrane Srbije, a time i u regionu.

Na žalost moram da konstatujem da tokom poslednjih nekoliko nedelja imamo trend usložnjavaja situacije u južnoj centralnoj Srbiji, sa pokušajima da se ona vrati na stanje od pre dve godine. Određeni kriminalni i radikalni elementi pokušavaju da putem zastrašivanja građana: multietničke policije i multietničkih predstavnika lokalne vlasti destabilizuje situaciju u regionu.

Od početka 2003. godine u opštinama Preševo, Bujanovac, naročito Bujanovac koji predstavlja vruću tačku juga centralne Srbije, registrovane su brojne smrtne pretnje, eksplozije u privatnim stanovima multietničkih policajaca i drugih građana, fizički napadi, ubistva pripadnika BIA, postavljanje minsko- eksplozivnih sredstava, ubistvo pripadnika Žandarmerije i ranjavanje još dva.

Političko stanje na jugu centralne Srbije nije onoliko dobro koliko može i treba da bude i stoga se moraju preduzimati dodatne mere. Potrebna je puna mobilizacija javnosti i široka saradnja sa svima koji žele da se problemi rešavaju, pre nego eskaliraju u nove sukobe.

Naš zajednički zadatak je da napredujemo u uspostavljanju poverenja između Srba, Albanaca i Roma. Bez progresa u vraćanju međuetničkog poverenja neće biti napretka u osiguranju mira, vladavini prava i poštovanju ljudskih prava, kao i u integraciji Albanaca u državni, društveni i javni život.

Naš regionalni problem je začarani krug: organizovani kriminal, nasilje, ekstremizam, terorizam. Osnovna predpostavka za stabilnost i razvoj regiona je suzbijanje organizovanog kriminala.

Organizovani kriminal je krivac za nasilje u svakodnevnom životu u regionu. Organizovani kriminal predstavlja pretnju bezbednosti i ekonomiji u celom regionu, a i EU; pre svega zbog ilegalne trgovine drogama, oružjem, ljudima i pranje novca. Ne smemo dozvoliti da kriminalci manipulišu sa patriotskim i nacionalnim osećanjima i da se prikrivaju iza nacionalnih zastava.

Uprkos ovim problemima, KT uspešno radi na normalizaciji situacije u južnoj Srbiji, što uključuje saradnju sa KFOR-om, OEBS-om i EUMM-om i drugim međunarodnim organizacijama, što je od velike koristi. Odlučili smo da odgovorimo na sve ekstremističke pretnje, terorističke akcije i kriminalne radnje na odmeren, odgovoran i zakonima propisan način.

Pred nama su veoma važni politički poslovi koji zahtevaju:

 • Nastavak mera za uvođenje Albanaca i Roma u institucije lokalne i republičke vlasti;
 • Rad na unutrašnjoj demokratizaciji lokalnog političkog života srpskih, albanskih i romskih političkih organizacija;
 • Popravljanje saradnje sa građanskim pokretima (Otpor), kao i demokratski orjentisanim nevladinim organizacijama;
 • Stalna izrada realnih analiza rezultata i slabosti delovanja: vlasti, albanskih, srpskih i romskih lidera i predstavnika međunarodne zajednice;
 • Nedopustivo je da se prećutkuju i tolerišu ekstremisticke akcije, kao i ekstremno ponašanje albanskih i srpskih političkih ličnosti i organizacija, kao i ideje o teritorijalnom i drugom razgranicenju po etničkoj liniji, tzv. Istočno Kosovo;
 • Neophodne su zakonodavne i institucionalne reforme na nivou lokalnih zajednica, što podrazumeva ustavne promene, promene u zakonodavstvu o lokalnoj samoupravi, donošenje republičkog zakona o slobodama i pravima manjiskih zajednica i njihovih pripadnika, stavljanje van snage brojnih diskriminacionih propisa.

Shodno predhodno nabrojanim prioritetnim poslovima potrebno je da zajednički doradimo Plan i program KT i tim povodom može se organizovati svestrana javna rasprava o rezultatima, ograničenjima i nedostatcima. Ovakva rasprava može da pomogne pri mobilizaciji javnosti u rešavanju problema na jugu centralne Srbije.

Neophodna je reorganizacija KT uz uključivanje u njegov rad albanskih, srpskih i romskih lokalnih predstavnika civilnog društva, Srpske pravoslavne crkve, islamske zajednice, nevladinih organizacija i sindikata.

S obzirom da je proces uspostavljanja mira ušao u novu fazu, KT je neophodno suštinska strukturalna reforma u cilju efikasnijeg rada ovog državnog tela. U KT će se obezbediti više prostora za učešće ekonomskih eksperata na ministarskom nivou, što će omogućiti bolje rezultate sprovođenja projekata iz oblasti: ekonomskog razvoja, infrastrukture, mera za izgradnju poverenja, pravosuđa, zdravstva, obrazovanja i javne administracije. Ovo znači da bi trebali prebaciti fokus sa bezbednosti na politički razvoj. Međutim, to ne znači da ćemo po pitanju bezbednosti biti površni, a naročito kada se imaju u vidu poslednji događaji. Naše čvrsto opredeljenje je ekonomski razvoj i upošljavanja velikog broja nezaposlenih ali i nulta tolerancija prema nasilju, kriminalu, ekstrenizmu i terorizmu. Vojska i policija će biti u onom broju koji obezbeđuju potpunu vladavinu prava i zakona kao nultu toleranciju prema svim vidovima bezakonja. Očigledno je da se ekonomski razvoj nalazi u funkciji prisustva snaga bezbednosti jer sve dok imamo ovoliki broj nezaposlenih, oni postaju lak plen ratnih profitera i kriminalaca koji se vešto prikrivaju iza lažnog patriotizma i nacionalnih obeležja i time ugrožavaju bezbednost građana.

KT bi imalo organizaciju sastavljnu iz tri strukture:

 • Politički kabinet (predsednik i potpredsednik KT, kao i gradonačelnici opština Preševo, Bujanovac i Medveđa );
 • Sekreterijat KT (predstavljao bi pogonsku snagu i instrument za koordinaciju aktivnosti vlade na terenu; treba da funkcioniše kao logistička baza i baza podrške za rad ministarstva; maksimalno deset uposlenih sa sekretarom i dva zamenika sekretara i referentima i tehnickim osobljem);
 • Predstavnici ministarstva u KT (obezbeđuje vece angažovaje svih ministarstva nadležnih za sve oblasti; dobiće se veca efikasnost u nadzoru i realizaciji konkretnih projekata);

Ovakva organizacija omogućiće blisku saradnju sa lokalnim vladama-opštinskim većima i predsednicima skupština opština, a kod realizacije projekata obezbediće efikasniju vezu između Vlade Republike Srbije i lokalnih zajednica.

Da bi se sve predhodno ostvarilo neophodna je pomoć međunarodnih organizacija u cilju:

 1. Sprovođenje izbornih rezultata;
 2. Konstituisanja i jačanja lokalnih multietničkih institucija;
 3. Obuke novoizabranih članova multietničkih skupština opština
 4. Obuke novoizabranih članova multietničkih opštinskih veća;
 5. Sprovođenje projekata multietničke policije;
 6. Reforme lokalnih medija;
 7. Integracije u oblasti pravosuđa, zdravstva, javne uprave, obrazovanja i ekonomije;
 8. Organizacija okruglih stolova;
 9. Formiraje i rada radne grupe za povratak IRL;
 10. Rešavanje pitanja Roma;
 11. Borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije;
 12. Pomoći u sprovođenju i praćenju projekta;
 13. Stalne posete ambasadora EU i ostalih zemalja;
 14. Učešća posmatračke misije EUMM-a;
 15. Saradnje sa NATO-om i KFOR-om i poštovanja potpisanih sporazuma;
 16. Potpuno ukidanje KZB i VZB;
 17. Stalnog promovisanja mirovnog procesa kod međunarodnih institucija i u svetskim prestonicama kako bi se prikupila potrebna sredstva;
 18. Pomoći za privredni razvoj opština Preševo, Bujanovac i Medveđe.

Na pitanju juga centralne Srbije moramo potvrditi da se u današnjoj Srbiji svako pitanje ne stavlja u oblike međusobnih političkih obračuna.

Potrebna nam je vaša pomoć i saradnja u cilju rešavanja ovih problema kroz posebne projekte regionalne stabilnosti. Mi uz vašu pomoć moramo i možemo da sačuvamo rezultate na jugu centralne Srbije kao model za mirno rešenje u regionu.

Očekujemo vašu podršku, pomoć i puno razumevanje kako bi očuvali mir u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa i time u potpunosti uz inoviranje sproveli program za mirno rešenje krize.Copyright © 2001 - 2004 Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: ooc@srbija.sr.gov.yu