Saopštenja Vlade
Saopštenja ministarstava
Konferencije za novinare
Aktivnosti Vlade
Aktivnosti premijera
Intervju
Domaće teme

 

 

Uredan katastar - uslov za privatizaciju i ulaganja

Ministar urbanizma i građevine prof. dr Dragoslav Šumarac

Beograd, 14. novembar 2002. godine - Ministar urbanizma i građevine u Vladi Republike Srbije prof. dr Dragoslav Šumarac rekao je danas da je Vlada Srbije uvrstila sređivanje katastra nepokretnosti u svoje prioritete, pošto je neažurnost evidencije vlasništva nad nekretninama ozbiljna prepreka za investitore i proces privatizacije u celini, što je najvažniji segment ekonomskih reformi.

Neuređeni i nepotpuni katastar i nepostojece zemljišne knjige, za posledicu imaju neizvesnost u pogledu svojinskih odnosa nad nepokretnostima i nemogućnost polaganja hipoteke, zbog čega je efikasnost procesa privatizacije dovedena u pitanje, jer nijedan investitor nije spreman da uloži novac u imovinu za koju se ne zna čija je. Izrada i ažuriranje katastra upravo zbog toga ima za cilj da raščisti vlasničke odnose na nepokretnostima.

Prema sadašnjim procenama Republičkog geodetskog zavoda samo za 23 odsto teritorije postoji zemljišna knjiga, dok je 19 odsto upisano u katastar nepokretnosti. "Postoji mnogo objekata koji se vide, ali zapravo ne postoje. Ovo se odnosi na činjenicu da oni nisu upisani ni u jednoj javnoj knjizi, jer za njih ne postoje potrebne dozvole", kazao je ministar na otvaranju dvodnevnog skupa o reformi katastra.

Na početku ove godine postojalo je oko 510 katastarskih opština, danas ih ima 868, a do pocetka naredne godine Republički geodetski zavod planirao je izradu katastra za ukupno 1050 opština. "To bi značilo da je tokom ove godine broj pokrivenih katastarskih opština udvostručen. Za sve to su izdvojena sredstva iz budžeta Republike Srbije", rekao je Šumarac. Vlada Srbije je osnovala Komisiju koja prati izradu katastra nepokretnosti, a do sada je podneto oko 400 zahteva za upis u katastar. Planirano je da se u naredna tri meseca obavi upis oko 50 objekata nedeljno.

Međutim, dalji razvoj katastra nemoguć je bez dodatnih stranih investicija, zbog čega Vlada Srbije poziva donatore da pomognu u ovom poslu.

Prvi sekretar nemačke ambasade Volker Timerman kazao je da je Nemačka do sada uložila 230 miliona evra u SRJ, a da će deo sredstava biti iskorišćen i za reformu katastra.

Konferenciju su zajednički organizovala resorna ministarstva Vlade Srbije uz podršku Nemačke organizacije za tehničku saradnju (GRZ), a u radu skupa učestvuju sva relevantna Vladina tela, kao i predstavnici međunarodnih organizacija.


Copyright © 2001 - 2004 Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: ooc@srbija.sr.gov.yu