Saopštenja Vlade
Saopštenja ministarstava
Konferencije za novinare
Aktivnosti Vlade
Aktivnosti premijera
Intervju
Domaće teme

 

 

Izgled i funkcionisanje Skupštine Kosova

Skupština Kosova, za čije se poslanike glasalo u subotu 17. novembra, konstituisaće se u roku od 30 dana od dana zvaničnog proglašenja izbornih rezultata, što znači da bi se konstitutivna sednica mogla očekivati pred sam kraj decembra.

Mandat prve Skupštine Kosova trajaće tri godine, a pravo da je raspusti pre vremena ima specijalni predstavnik Ujedinjenih nacija, na zahtev dve trećine poslanika. Takav zahtev šefu UNMIK-a prenosi predsednik Kosova.

Demokratski savez Kosova (DSK) Ibrahima Rugove je pobednik prošlonedeljnih parlamentarnih izbora u pokrajini sa osvojenih 45,6 odsto glasova birača, odnosno 47 poslaničkih mesta.

Srpska koalicija "Povratak" je, prema konačnim rezultatima izbora koje je u Prištini saopštio šef UNMIK-a Hans Hekerup, osvojila 11,34 odsto glasova pa će uz, deset unapred određenih mesta, u Skupštini Kosova imati ukupno 22 poslanika.

Na drugom mestu sa osvojenih 26 mesta je Demokratska partija Kosova (DPK) Hašima Tačija sa dobijenih 25,70 odsto glasova.

Četvrto mesto, iza koalicije "Povratak", zauzela je Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja sa 7,83 odsto osvojenih glasova ili osam mesta u pokrajinskom parlamentu.

Bošnjačka koalicija "Vatan" osvojila je jedno mesto, a sa tri mandata dodeljena po automatizmu imaće četiri poslanika.

Narodni pokret za oslobođenje Kosova će u Skupštini Kosova imati jednog poslanika, kao i Albanska demohrišćanska partija Kosova, Partija Pravde i Nacionalni pokret Kosova.

Turska demokratska partija Kosova je osvojila jedno mesto, a sa dva po automatizmu imaće tri poslanika.

Bošnjačka Stranka demokratske akcije Kosova imaće jedno mesto po automatizmu, iako nema dovoljno glasova za taj poslanički mandat.

Romi i Aškalije i druge nacionalne manjine podeliće ostalih pet poslaničkih mandata.

Šef UNMIK-a je saopštio da će prva, konstitutivna sednica Skupštine Kosova biti održana 10. decembra ove godine u Prištini.

Južna pokrajina će, naime, imati predsednika takođe sa mandatom od tri godine. Njega bira skupština tajnim glasanjem dvotrećinskom većinom, a predlaže ga stranka koja ima najveći broj mandata ili najmanje 25 poslanika. Ako se dvotrećinskom većinom ne izabere nakon dva kruga glasanja, predsednik Kosova se može u sledećem krugu izabrati prostom većinom svih članova skupštine.

Predsednik Kosova predstavlja, kako stoji u ustavnom okviru, jedinstvo stanovništva i garantuje demokratsko funkcionisanje privremenih institucija samouprave, u koordinaciji sa civilnim administratorom predstavlja Kosovo, deluje na polju spoljnih odnosa, najmanje jednom godišnje podnosi skupštini izveštaj o opštoj situaciji, daje nagrade i priznanja. On predlaže predsednika vlade Kosova. Kosovska vlada imaće najmanje devet ministara, od kojih će jedan biti iz redova srpske, a jedan iz ostalih manjinskih zajednica.

Skupština će imati predsedništvo od sedam članova, među kojima će jedan biti iz redova Srba, a jedan iz redova drugih manjinskih zajednica. Predsednika skupštine daje stranka sa najvećim brojem glasova na izborima. Kosovska skupština će imati obavezno odbore za budžet i za pravo interesa zajednica, a može da formira i takozvane funkcionalne odbore za koje smatra da su potrebni.

Napokon, kao najviša predstavnička i zakonodavna privremena institucija samouprave, skupština Kosova će imati dužnosti da usvaja zakone i rezolucije iz nadležnosti te samouprave, da potvrđuje predsedništvo skupštine, da bira predsednika Kosova, vladu, da donosi odluke o imenovanjima i razrešenjima, da razmatra i prihvata međunarodne sporazume u okviru svojih nadležnosti.

Sednice kosovske skupštine i njenih odbora vodiće se na albanskom i srpskom jeziku, i sva zvanična dokumenta štampaće se na tim jezicima, a skupština će nastojati da, kako se ističe, dokumenta koja se tiču određene nacionalne zajednice budu dostupna na jeziku te zajednice.

Kosovske privremene institucije samouprave imaće odgovornost u oblasti ekonomske i finansijske politike, fiskalnih i budžetskih pitanja, administrativne i operativne delatnosti carine, unutrašnje i spoljne trgovine, industrije i investicija. U njenoj nadležnosti su obrazovanje, nauka i tehnologija, kultura, zdravstvo, omladina i sport, životna okolina, rad i socijalna staranja porodica. Kosovske samoupravne institucije staraće se o saobraćaju i telekomunikacijama, javnim službama, poljoprivredi, o statistici, prostornom planiranju, turizmu, o ljudskim pravima i o raseljenim licima van Kosova.


Copyright © 2001 - 2004 Kancelarija za saradnju sa medijima
Email: ooc@srbija.sr.gov.yu